pixel

Нови концесии за добив на строителни материали и разрешения за проучване на нефт и газ

източник: greentech.bg

Правителството предостави на ТЕРЕКС И КО АД, гр. София, за срок от 35 г. концесия за добив на подземни богатства (строителни материали – варовици, годни за трошен камък) от находище „Могилино”. То е разположено в землището на с. Могилино (община Две могили, област Русе). Площта на находището е 181 172 кв. м.

За същия срок от 35 г. Пътища АД, гр. Шумен получи правото за концесия за добив на подземни богатства (строителни материали – варовици) от находище „Мътница 2” – гр. Шумен (община Шумен, област Шумен).

С друго решение  Камчия – Агро ЕООД получи правото да добива на концесия за срок от 25 г. пясъци от находище „Ново Оряхово” в община Долни Чифлик. Предвидените инвестиции за този период са за над 136 хил. лв., а концесионните плащания ще надхвърлят 238 хил. лв. Цялото концесионно възнаграждение (без ДДС) ще се превежда по бюджета на община Долни Чифлик.

Освен това правителството одобри издаването на четири разрешения за проучване на възможностите за добив на нефт и газ.

Разрешенията се издават на регистрираното в Дъблин дружество „МОЕЗИЯ Ойл енд Газ”, което ще оперира в площите „Блок 1-10 Ботево” (обл. Враца и Монтана), „Блок 1-5 Деветаки” (обл. Ловеч, Плевен и Габрово), „Блок 1-7 Търнак” (обл. Плевен и Враца) и „Блок 1-9 Мизия”.

Предвидените инвестиции за петгодишния период на разрешенията са за над 9,3 млн. евро, а 125 000 евро ще бъдат вложени в екодейности.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: