pixel

Нови две разрешения за проучване на подземни богатства

подземни богатства

Правителството одобри издаването на две разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

Първото е за скалнооблицовъчни материали и го получава „Булгнайс” ООД за срок от две години. Дружеството ще проучва площта „Тополите”, разположена в землището на с. Средно Градище, община Чирпан. Минималният очакван размер на инвестициите, които ще бъдат направени, е 15 500 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 2000 лв.

За срок от 12 месеца „Арена И.Т.” ЕООД ще проучва наличните количества строителни материали в площта „Млиновете-1”. Тя се намира в землищата на селата Мулдава и Добростан, община Асеновград. Очаква се дружеството да инвестира близо 39 хил. лв., а за екодейности са осигурени 4000 лв.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: