pixel

Нов регионален офис за енергийна ефективност в Бургас

Бургас

източник: publics.bg
Зам.-кметът на Бургас Атанаска Николова откри новия офис на Регионалната агенция за управление на енергията в Бургас.
„Агенцията е създадена през 2005 г. и община Бургас е партньор при създаването й, защото нейните цели и функции са да обслужва целия регион Бургас и да подпомага не само общинските администрации, но да подпомага бизнеса и гражданите при изготвянето и реализирането на проекти, които са насочени към енергийна ефективност, използване на възобновяеми източници. Всички тези неща са приоритет за община Бургас”, посочи Николова, цитирана от dir.bg.
„През изминалата година широко рекламирахме разработването и приемането на нашата общинска стратегия за устойчиво енергийно развитие”, каза още заместник-кметът.
Тя благодари на Агенцията, от която са се включили активно като партньори на общината в самото развитие и разработване на стратегията.
„Това е един от проектите, които осъществихме съвместно с Агенцията. В изпълнението на самата енергийна стратегия вече отново си партнираме. В момента изпълняваме един съвместен проект, финансиран от Световната банка по програмата за малки проекти, който е насочен към въвеждане на системи за устойчиво енергийно управление училища и детски градини. От няколко години нашите усилия са насочени не само към подновяване на сградния фонд на всички наши учебни заведения и детски градини, но и към въвеждане на марки за енергийна ефективност. Колегите от Регионалната агенция ни помагат да бъдем още по-успешни в тези наши инициативи”, каза тя.
„Надяваме се посредством този офис техните знания и компетентност да бъдат достъпни до гражданите и до бизнеса и ги призовавам да бъдат по-активни в информацията и консултациите, които ще предоставят, защото ползата е обща, за всички нас”, категорична бе Николова.

 

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: