pixel

Налагат дискриминационната цена за достъп до мрежата за ВЕИ производители

зелена енергия

Източник: greentech.bg

Проблемите на ВЕИ производителите с дискриминационната цена за достъп до мрежата не само няма изгледи да се решат, но и се задълбочават.

„На 7 ноември 2012 с гласовете на ГЕРБ, Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в Народното събрание (НС) прие на второ четене изменения в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)“ – съобщиха от Българската фотоволтаична асоциация. Поправките целят саниране на незаконно определените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) „цени за достъп“ до мрежата за производители на зелена енергия. За да бъдат приети възможно най-бързо, промените бяха вкарани директно на второ четене в комисия, под формата на преходни и заключителни разпоредби на „Закон за експортния контрол на стоки с двойна употреба и продукти, свързани с отбраната”.

Проблемът с цените за достъп започна през септември, когато енергийната комисия внезапно въведе „такса“, която изисква от ВЕИ производителите да плащат сума, равна в някои случаи на над 30% от приходите им. Това би довело някои от тях до фалит, а други най-малкото няма да могат да получат възвръщаемост от проектите си.

Сега регулаторът предвижда електроразпределителните предприятия да събират пари за остъп до мрежата и от ВЕИ производителите. В момента цена за достъп заплащат ежемесечно всички потребители на електроенергия в България. Според БФА, това значи, че регулаторът принуждава производителите на зелена енергия да заплащат за услуга, която вече им е платена веднъж от всички потребители.

Санкции от Европа обаче ни чакат, ако не променим ситуацията веднага. „Друг спорен текст предвижда средствата, събирани от цената за достъп до мрежата, да бъдат използвани за компенсиране на разходите по изкупуване на електроенергия от ВЕИ. Това ще позволи на ЕРП да прехвърлят събраните пари към крайните снабдители – тоест, към друга компания от собствената си корпоративна група. По този начин крайните снабдители ще бъдат капитализирани в нарушение на закона и на правилата на ЕС – Директива 2009/72/ЕО изрично забранява кръстосано субсидиране между дейностите пренос, разпределение и доставка на електроенергия. За спазването на това правило би следвало да се грижи ДКЕВР. В случай, че тази разпоредба бъде официално приета, България със сигурност ще бъде обект на наказателна процедура от страна на ЕК за грубо нарушение на европейското енергийно законодателство.“

Това не е всичко. Щом средствата, събирани от цената за достъп до мрежата, ще се използват за компенсиране на разходите по изкупуване на електроенергия от ВЕИ, това на практика значи, че парите, събрани от ВЕИ производителите уж за управление на енергийната мрежа, ще бъдат използвани за заплащане на произведената от тях електроенергия. Това би довело до абсурдна ситуация – ВЕИ производителите да плащат сами на себе си за произведената електроенергия.

До този момент ДКЕВР упорито отказва диалог под каквато и да е форма с ВЕИ производителите чрез техните браншови организации. След серия протести всеки понеделник пред сградата на комисията асоциациите с радост приеха инициативата на търговско-промишлената палата да се проведе форум с участието на ВЕИ сектора и регулаторите. Кръглата маса трябваше да намери общ език между тях и да помогне за изглаждане на промените. Държавниците обаче не уважиха събитието с присъствието си. Това затвърди усещането, че диалог упорито се избягва – и че има нещо нередно в действията на регулатора.

„Ако решението на ДКЕВР е правилно, защо трябва депутатите да го правят още по-правилно? Необходимо ли е по спешност да се гласуват тези промени, ако г-н Семерджиев е прав и решението на ДКЕВР е законно?“ – попита народните представители Никола Газдов, председател на Българска фотоволтаична асоциация (БФА). „Ако приеме тези текстове,  управляващото мнозинство ще се превърне в съучастник на регулатора. До момента цената за достъп представляваше едно дискриминационно и незаконосъобразно решение на държавен орган, какъвто е ДКЕВР. Ако поправките бъдат приети и в пленарна зала, това ще бъде целенасочено действие на мнозинството за узаконяване на едно неправомерно и зле мотивирано решение“ – допълни Газдов.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: