pixel

Мрежовите технологии ще повишат качеството на живота

БОШ

За 2012 г. Бош Групата достига печалба преди лихви и данъци (EBIT) в размер на 2,5% от оборота. Това беше съобщено на годишната пресконференция на концерна от д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош. За 2013 г. се очакват по-добри резултати – ръст в продажбите от между 2 и 4%.

През финансовата 2012 г. продажбите на Бош се увеличиха с 1,9% до 52,5 млрд. евро. Печалбата преди данъци възлиза на 2,8 млрд. евро (5,3 % от оборота), тъй като Бош отчита счетоводна печалба от продажба на финансови участия в размер на 1,1 млрд. евро. Резултатът е повлиян негативно от тежките загуби, понесени от бизнес сектора “Соларна енергия”, значителните първоначални инвестиции в развойни проекти и от слабия икономически растеж.

Продажбите на Бош в Европа се характеризират с лек спад от 1,9% на 29,8 млрд. евро. Причината е липсата на икономически растеж, както и рецесията в редица южноевропейски държави.

Бош инвестира в Европа около 2 млрд. евро, от които 1,1 млрд. евро в Германия. Концернът иска да се възползва от разрастващия се пазар в Русия и ще разшири производствените си мощности там. Продажбите в Северна (+17%) и Южна Америка (-15%) показаха значителни различия, но Групата вижда добри перспективи за растеж и в двата района. Бош увеличи продажбите си в Азиатско-Тихоокеанския регион с 5,6% на 12,6 млрд. евро. За достигне на дългосрочната цел за пазарен дял от 30% в този район, там отново бяха инвестирани 780 млн. евро.

“Автомобилни технологии”, най-голямото бизнес направление, увеличи продажбите си с 2,1% до 31,1 млрд. евро. И печалбата преди лихви и данъци (EBIT: 1,4 млрд. евро), и рентабилността на продажбите (Return on Sales: 4,5%) спадат в сравнение с миналата година. Основните фактори за това са големите първоначални инвестиции в електромобилността, увеличените цени на суровините и продажбата на част от бизнеса със спирачни системи. Бош вижда голям пазарен потенциал в системите за безопасност и асистенция на водача. При системите за задвижване Бош също работи в посока намаляване разхода на гориво и на вредните емисии от CO2. Бош Групата е добре подготвена за нарастващото търсене на системи с природен газ (метан), особено в САЩ. Дейността на Бош в областта на електромобилите, където се очаква бурно развитие след 2020 г., продължава да е все така интензивна.

Оборотът на бизнес направлението “Индустриална техника” се задържа на 8 млрд. евро през 2012 г. В отдел “Соларна енергия” негативното пазарно развитие, новият спад на цените с 40% и извънредните отчисления доведоха до загуба от 1 млрд. евро. В края на март Бош обяви решението си да прекрати дейността си в областта на фотоволтаиката поради нарастващи рискове. Като резултат от тази загуба, бизнес направлението “Индустриалнa техника” приключи годината с негативен резултат от -713 млн. евро.

През 2012 г. направлението “Потребителски стоки и сградна техника” генерира оборот в размер на 13,4 млрд. евро (+2,5 %). Поради резкия срив на някои важни европейски пазари, печалбата преди лихви и данъци спадна до 620 млн. евро (2011 г: 730 млн.). Отдел “Електроинструменти” отново отбеляза успехи с иновативните си продукти, особено в Източна Европа, Азия и Северна Америка. “Термотехника” се разрасна изключително добре в Русия. За сметка на това важни пазари в Южна Европа не оправдаха очакванията.

От 1 януари 2013 г. Група Бош е разделена на четири бизнес направления. Новото направление – “Енергийна и строителна техника” обединява отделите “Системи за сигурност”, “Термотехника”, “Соларна енергия”, както и дъщерното дружество “Bosch Енергийни и строителни решения”. В този нов сектор се очаква годишен растеж от 8% и оборот от 8 млрд. евро през 2020 г.

През 2012 г. разходите на Бош за изследователска и развойна дейност възлизат на 4,8 млрд. евро. 45% от тях са за изследвания в областта на екологичните продукти, а близо 20% – за продукти, насочени към сигурността и здравето. Броят на служителите, заети с развой и проучвания, нарасна на 42 800 души. През 2012 г. капиталовите разходи на Бош възлизат на 3,2 млрд. евро. Като цяло Група Бош е вложила почти 8 млрд. евро в бъдещето на компанията. За придобиване и участия в нови компании през 2012 г. са изразходвани 1,5 млрд. евро – с 1,1 млрд. повече от предходната година.

Роберт Бош

Бош в България е част от Група Бош, водещ световен доставчик на технологии и услуги. Стратегическата цел на Група Бош е да предоставя „техника за живота” за днешния свързан свят. Продуктите и услугите на Бош са създадени да вдъхновяват потребителя и да подобряват качеството на живот, като предлагат иновативни и ефективни решения. През 2019 година Бош откри Инженеринг Център в София, където близо 500 софтуерни специалисти разработват иновативни технологии за автомобилната индустрия в области като системи за помощ на водача, автоматизирано шофиране и електромобилност.

Прочетете също: