pixel

КЗК отмени поръчка за консултант за строежа на Северната тангента

северна тангента

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) за избора на консултант за проектирането и строителството на Северната скоростна тангента. Това става ясно от справка на официалния сайт на антимонополното ведомство, където е качено решението на комисията.

Проучването на КЗК е установило, че двама от предложените експерти от класирания на първо място участник – обединение “СЖС Технос-СЖС България”, не са представили валидни доказателства за минимален професионален стаж. Освен това те не са успели да докажат квалификациите си за образованието, съобразно изискванията на възложителя.

Според становището на антимонополния орган Комисията, която е провеждала процедурата, е трябвало да изиска допълнително съответните документи, доказващи специфичния опит на експертите.

Като второ нарушение КЗК е отчела фактът, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да изиска от класирания на второ място участник – обединение “Инфрам Северна тангента СОП”, да представи за дружество “Инфрам” АД – Чехия съответен документ, доказващ правото му да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки като консултант в строителството или строителния надзор. Антитръстовата комисия счита, че това е съществено нарушение на процедурните правила, което не може да бъде отстранено.

КЗК връща процедурата от етап ново разглеждане на документите от офертите на участниците при стриктно спазване на задължителните указания в решението.

Северната скоростна тангента е проект на Столичната община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Той предвижда свързването на отклонението на магистралата „Калотина – София“ със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе” в София.

Дължината на трасето е 16,54 километра, а индикативната стойност на този проект е 150 млн. евро. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез ОП „Транспорт“.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: