pixel

Как да хидроизолираме основи?

вебер

Източник: Вебер

Хидроизолирането на основите на сградите е необходимо и задължително, независимо от вида, предназначението и големината на сградата. При наличие на високи води в основите хидроизолирането започва още от подложния бетон.

хидроизолираме

Поражения по конструкцията

Високите подпочвени и напорни води могат и причиняват сериозни проблеми по незащитените конструкции на сградите. Водата прониква в плочата и стените на сградата и влияе на здравината на бетона, на армировката и на конструкцията като цяло.

Поражения в подземните помещения
Просмуквайки се през нехидроизолираните плочи и стени, водата се разпространява и се появява по стените в помещенията. Влагата в стените може да причини изключително големи поражения в помещенията под земната повърхност – подкожушване, изсоляване и отлепване на вътрешните мазилки, поява на плесен и мухъл, действие на влагата върху обзавеждането и/или вещите в помещенията.

Времеви ограничения
Скоростта на работа е ключова за динамичните темпове на строителство днес. Възможността за бързо хидроизолиране след декофриране на бетоновите стени пести време и пари. Високата остатъчна влажност в стените често е пречка и създава ограничения за полагането на някои видове хидроизолации.

Ограничени решения
В подобни на горния случаи особено важни са и състоянието и водното съдържание в плочата от подложен бетон. Високата остатъчна влажност обикновено създава ограничения за полагането на някои видове хидроизолации.

РЕШЕНИЕ!

Хидроизолационната система с обмазващи битумни продукти Weber осигурява надеждна, безшевна и безфугова хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности.

грунд

1. Върху повърхностно сухата (изпръхнала) плоча от подложен бетон се нанася еднокомпонентният битумен грунд weber.tec 901 (Eurolan 3K), разреден в съотношение 1:10 с вода. Нанасянето се извършва с четка или бояджийски валяк до постигане на полупрозрачно кафеникаво покритие.

2. Около 2 часа по-късно върху изсъхналия грунд се нанася един плътен слой от двукомпонентната битумна хидроизолация weber.tec 906 (Pastikol UDM 2). Полагането може да се извърши с четка или при равна основа – с маламашка. При наличие на напорни води в основите в прясно положения слой хидроизолация се препоръчва да се вложи стъклофибърна мрежа или нетъкан геотекстил.

3. След изсъхване на първия битумен слой се нанася и втори плътен слой от weber.tec 906 (Pastikol UDM 2). След изсъхване на хидроизолацията същата трябва да се предпази със защитна замазка от нараняване от последващи строителни работи като подготовка на армировка за основната плоча и др.

4. Всички големи неравности, отвори и дълбоки наранявания по декофрираните бетонови стени или зидариите следва да се запълнят и/или поправят с ремонтния разтвор weber.tec 933 (Deitermann HKS) или друг подходящ материал.

5. Външните ъгли следва да се заоблят. При връзката плоча–стена следва да се изпълни холкер с weber.tec 933 (Deitermann HKS). Радиусът на холкера не бива да превишава 5 cm.

6. Върху повърхностно сухите и подравнени стени и върху холкерите се нанася еднокомпонентният битумен грунд weber.tec 901 (Eurolan 3K), както е описано по-горе.

7. Върху изсъхналия грунд се нанася един слой от еднокомпонентната битумна хидроизолация weber.tec Superflex more. Ако в основата има шупли и други дефекти, предварително следва да се нанесе тънък запълващ слой с материала, като инструментът се притиска до пристъргване.

8. След изсъхване на първия битумен слой с помощта на маламашка се нанася и втори плътен слой от weber.tec Superflex more.

9. След изсъхване на битумната хидроизолация със същия материал може да се залепят и топлоизолационни плочи по стените. Цялата система трябва да се предпази по подходящ начин от обратния насип.

продукти

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: