pixel

Горите в Етиопия: дървесина от хвойна за строителството?

harenna forest

Снимка: Laika ac

Етиопия има бързо нарастващо население и един от най-високите темпове на икономически растеж в света (7-10% годишно през последното десетилетие). Надеждите за горската промишленост там са свързани предимно с екзотични дървесни видове, но също и с местни видове, като източноафриканската хвойна. Ако се сещате за джин, когато си помислите за източноафриканска хвойна, грешите. Плодовете на Juniperus procera могат да се преработват в етерични масла, но за разлика от европейската хвойна (Juniperis communis), тя е високо дърво, чиято дървесина се смята за обещаваща суровина в Етиопия. Въпреки че дървесният вид не е местен в страната на Африканския рог, той все пак доминира в горите.

Дърво от Австрия в Адис Абеба

Един от проблемите на Етиопия е слабата горска инфраструктура. Търсенето на дървесина трудно може да бъде задоволено в момента. Дори строителният дървен материал в разрастващата се столица Адис Абеба нерядко идва от Австрия, тъй като на място се произвеждат предимно дърва за огрев. Етиопската гора е държавна гора. Въпросът кой може да я използва е в ръцете на политиците.

Междувременно бавното отваряне към международните пазари в момента е по-ориентирано към Индия, Китай и Турция. Тези страни инвестират предимно в транспорта и енергетиката, като например изграждането на първата магистрала, отворена за движение през 2014 г., 5000-километровата железопътна мрежа или новопостроения язовир GERD.

harenna-forest

Снимка: Oriol Alamany

Значението на гората и климата е обявено като част от мащабен проект за залесяване – заедно с девет други държави и организацията African Forest Landscape Restoration – която получава средства основно от Германия и Световната банка – да се засадят общо 100 милиона хектара гори на големи части от африканския континент до 2030 г. Тези планове се отнасят до опазването и подобряването на почвата, водата и биоразнообразието.

Две пети от Етиопия някога е била покрита с гори

В миналото горите в Етиопия са били над 40%, а днес, по данни на Световната банка, те са малко над 12%. Това е най-очевидно в южната част на страната. Номадите са у дома си в пустинния регион, а животновъдството е основната им дейност. Междувременно планинските райони, където се намира столицата Адис Абеба на около 2500 метра надморска височина, са подходящи за селско и горско стопанство. Поради достатъчното количество валежи и Синия Нил районът е особено плодороден.

Впечатляващо сравнение: докато едно дърво в Етиопия може да бъде отсечено за производство на дървесина след 25 години, в Европа това е възможно едва след около 60 до 100 години.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: