pixel

Геопластики в ландшафта от Ви Джи Еф

VJF

В съответствие със световните тенденции за устойчив ландшафт ВИ ДЖИ ЕФ разглежда геопластиките като един от главните композиционни елементи в градинско-парковото изкуство, даващ уникалната възможност да влияем върху вида на съществуващия терен.

Проектирани и изпълнени правилно, геопластиките се вписват хармонично в околното пространство, създавайки разнообразие и функционалност на терена. Чрез тях могат да бъдат решени и чисто практични проблеми като обособяване на различни зони, създаване на шумоизолационни хълмове, лабиринти, естествени пързалки и други структури.

Основно предизвикателство при създаването на геопластики е постигането на естествена визия с хармонични пропорции, както и изграждането на стабилна и устойчива във времето структура.

Съвременните материали позволяват лесно и надеждно изграждане на геопластики с разнообразни форми и размери, при които няма риск от деформация и нарушаване на тяхната цялост.

Пример за ролята на геопластиките при моделиране на терена са зелените площи към луксозния жилищен комплекс Хасиенда Резидънс. Грийн Арт България се довериха на опита на ВИ ДЖИ ЕФ, за да създадат една неповторима композиция от плавно преливащи между нивата на сградата теренни форми.

Бутиковата и модерна визия на комплекса, както и денивелацията на терена предопределиха използването на нестандартно решение, чрез което пространството около сградата е обединено в едно функционално цяло. Реализирането на проекта се осигури чрез използването на решения от продуктовата гама EcoMesh, която направи визията  хармонична, а структурите – устойчиви.

VJF

ВИ ДЖИ ЕФ предлага специално разработени системни решения за моделиране на терeна, в зависимост от конкретните условия и желания ефект. Налични са както решения, подходящи за геоформи с декоративна функция, така и такива, приложими при оформянето на по-големи и стръмни участъци от дворното пространство.

Пример за това е изградената от Ти Ейч Консултинг геопластика с форма на вълна, осигуряваща преход между жилищната сграда и терена. Използваната армирана синтетична рогозка MacMat R1020 е надеждно фиксирана с помощта на винтови анкери TL-P1 и  земни анкери със застопоряващ диск.

VJF

В редица случаи, геопластиките се изграждат и с конкретна функция. Такива са изкуствените хълмове, моделирани в жилищен комплекс в гр. Пловдив от фирма „Велида”, които съчетават кът за отдих със зимна пързалка за обитаващите комплекса деца.

Устойчивостта на изградените съоръжения е осигурена чрез използването на иновативни решения за моделиране на терена – положена е армирана синтетична рогозка Macmat R1020, фиксирана към уплътнения насип посредством винтови анкери. Структурата на положената рогозка осигурява стабилна основа за развитието на тревния чим, като същевременно улеснява поддръжката на тревната площ.

VJF

За по-подробна информация, моля посетете сайта www.vjflandscape.com или се обърнете директно към ландшафтните архитекти в офиса на ВИ ДЖИ ЕФ.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: