pixel

Експерти ще издават енергийните паспорти

енергиен паспорт

Източник: vestnikstroitel.bg

На страницата за обществена консултация www.strategy.bg е публикуван проект на наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Тя е разработена на основание чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Един от основните нови моменти, свързани с измененията в ЗЕЕ, е въвеждането на сертификат за проектни енергийни характеристики, който се издава след завършване на строителството на нова сграда и преди въвеждането й в експлоатация. Той ще бъде издаван от консултантите по енергийна ефективност. Досега тази дейност бе поверена на лицата, упражняващи строителен надзор, или на техническия ръководител, т.е. сертификатът за проектни енергийни характеристики замества енергийния паспорт.

Друг нов момент, свързан с измененията на ЗЕЕ, е оценката на енергийните спестявания, която има за цел да удостовери количеството спестена енергия в постройките и да докаже степента на постигане на индивидуалните цели.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: