pixel

ДНСК – Бургас проверява строителството върху дюните в Несебър

несебър

Източник: novanews.bg

Регионалните структури на ДНСК и министерството на околната среда и водите в Бургас започнаха тази сутрин проверка на документацията, даваща право на строеж върху терена в Несебър, който според природозащитници, се простира върху пясъчни дюни.

Намерението е върху 29 декара да бъде изграден жилищен комплекс. Нова телевизия първа съобщи, когато в празничните дни работата на терена започна.

Проверката на експертите от двете институции се извършва в община Несебър. От Регионалната еко-инспекция проверяват за промени, свързани с плътността на застрояването, за които не са информирани от страна на инвеститора. Такива обаче са били извършени миналата година и за тях има документи.

От еко-инспекцията потвърдиха, че теренът попада в НАТУРА 2000 по директивата за хабитатите.

„Минал е процедура по екологична оценка, след това 2008 г. е направен доклад по оценка за съвместимост. Така че всички изискуеми процедури, които са свързани с  НАТУРА 2000 са минали. Така че не е защитена територия, а е зона. Но в тая зона не е забранено строителството. Разрешава се след съответната процедура и тази процедура е проведена”, обясни за Нова телевизия Бойчо Георгиев, директор РИОСВ-Бургас.

От Строителния контрол пък проверяват изрядността на строителните книжа и съгласувателните писма и дали отговарят на Подробния устройствен план, с който е сменен статута на терена.

Според Държавния строителен контрол подробният устройствен план на Несебър, който е в сила от 2007 година подлежи само и единствено на пряк съдебен контрол.

Прокуратурата може да бъде сезирана от държавни институции и то ако се открият сериозни нарушения. ДНСК от своя страна може да отмени строителното разрешение при констатирани пропуски. Инвеститорът обаче има право да ги отстрани и да обжалва това решение в 14 дневен срок.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: