pixel

Българската ВЕИ политика се обсъжда на европейско равнище

зелена енергия

Източник: greentech.bg

Официални представители на българския ВЕИ сектор са алармирали Брюксел относно политиката на страната за „насърчаване“ на чистата енергетика през последните месеци. Това е станало по време на церемонията в Лондон за старт на пан-европейска кампания „Свят, който ви харесва. С климат, който ви харесва“. Кампанията бе открита от Кони Хедегаард, комисар за действията на ЕС срещу изменението на климата и Ед Дейви, британският министър на енергетиката и промените в климата.

На събитието присъстваха три наши организации на производителите на екологично електричество, съобщиха в прес-съобщение от Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА). Освен самата БГВЕА там са били Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ) и Българската фотоволтаична асоциация (БФА).

„Те обсъдиха с европейските си колеги водената в България политика по отношение на ВЕИ и изказаха опасенията си, че тя е в пълен разрез с линията, следвана от Европейския съюз. В рамките на кратка среща с Кони Хедегаард бе постигнато разбирателство екипът на комисаря да бъде запознат с детaйли относно последните регулаторни промени във ВЕИ сектора, за да може информацията да достигне до всички институции в Брюксел, които имат отношение към темата за подкрепа на ВЕИ в ЕС.

Асоциациите изказаха своето огромно разочарование от последните регулаторни промени в сектора ( определянето на дискриминационна цена за достъп до електрическата мрежа за ВЕИ производители). Те посочиха незабавните и сериозни последици за производителите на енергия от възобновяеми източници, които могат да изгубят проектите си, а в някои случаи и спестяванията си, в рамките на няколко месеца.“

Според всички организации на производителите на еко-електричество, последните събития съсипват имиджа на страната ни като привлекателна за ВЕИ проекти и подкопават потенциала за привличане на инвестиции в страната.

„В последните две години водената от България политика е по-скоро за ограничаване отколкото за насърчаване на инвестициите във възобновяема енергия и дискриминативно въвеждане на такси за достъп до мрежата само за ВЕИ производители бе кулминацията на тази политика. “

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: