pixel

България получи покана да кандидатства за домакин на Форум „Градовете“ на ЕК през 2019 г.

Зам.-министър Деница Николова защити полицентричното териториално развитие на градовете в Европа  и настоя за политика не само към големите градски агломерации

България получи покана да кандидатства за домакин на Форума „Градовете“ на Европейската комисия през 2019 г.  Страната ни има уникалния шанс да е домакин на събитието на високо равнище, което има за цел да определя част от темите за  градския дневен ред на ЕС. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която представи България в тазгодишния форум, който се проведе в Ротердам, Кралство Нидерландия.

Зам.-министър Николова представи важността на модела за балансирано регионално развитие на градовете в ЕС, базирано на интегриран модел на инвестициите в населените места за постигане на по-високо икономическо развитие и растеж.  Според нея бъдещото градското развитие в Европа неминуемо трябва да разглежда и  развитието на териториите като цяло.  „Нашите градове днес са изправени пред редица нови предизвикателства, като някои от тях са в  резултат  на концентрирания модел на управление и инвестиции“, обърна внимание зам.-министър Николова.  Тя отбеляза, че някои от новите предизвикателства  пред големите градове в ЕС като миграцията, икономическото развитие, жилищната осигуреност, необходимостта от нови работни места идват в резултат на трайната тенденция за миграция на населението от малките населени места към големите градове.

„Ние трябва да поставим акцент върху териториалното измерение като цяло,  да се фокусираме върху балансираното развитие на териториите, така че да отговорим и предотвратим бъдещото задълбочаване на различията между регионите“, призова зам.-министър Николова.

Тя сподели опита на България в тази връзка и посочи, че 22% от средствата, предоставени от структурните фондове на ЕС, са  съсредоточени в изпълнението на интегрирани планове за градско развитие, които към настоящия момент се реализират в 67 български града.  „Ефектът от кохезионната политика в големите градове  е безспорен и осезаем. Но същевременно не трябва да забравяме малките населени места, тъй като те имат своето функционално значение за развитието на регионите като цяло“, категорична бе зам.-министър Николова. „Необходими са ни адаптирани, гъвкави механизми за финансиране и изпълнение, съобразени със спецификите на регионите при опростени правила“, каза още Николова.

Според нея балансираното  териториално развитие трябва да се превърне в обща политика за ЕС,  като същевременно се  използват всички налични инструменти като част от кохезионната  и хоризонтални политики на ниво ЕС. „Към момента ние имаме различни инструменти с различен подход на управление и изпълнение. Това е тема, която следва да бъде поставена в центъра на бъдещата дискусия, ако искаме да постигнем по-добри резултати и по-добри ефекти“, заяви заместник –министър Деница Николова.

Форумът „CITIES 2017”, който се проведе в периода 27-28 ноември в Ротердам бе под мотото „Заедно работим за по-добри градове“. Сред участниците в него бяха еврокомисарят по регионална политика г-жа Корина Крецу, кметът на Ротердам Ахмед  Абуталеб, Хуан Клос, изпълнителен директор на Хабитат на ООН, г-жа Kajsa Ollongren, вицепремиер и министър на вътрешните работи на Холандия, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Вазио Хюдак, президентът на Комитета на регионите Карл Ламберц, кметовете на Виена, Хага, Атина, Стокхолм, членове на Европейския парламент и др. Приветствие към участниците отправи заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен.

В рамките на форума бе стартирана нова платформа за инвестиции и финансиране в градовете – URBIS, която е съвместно разработена от ЕК и ЕИБ и е предназначена за целия ЕС.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: