pixel

15 млн. евро за рехабилитацията на второкласни пътища у нас

регионално развитие

Източник: vestnikstroitel.bg

Близо 15 млн. евро се инвестират в обновяването на второкласната пътна мрежа по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“. Тя се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и националните бюджети на България и Гърция (15%). Общият бюджет на проекта „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“, акроним AccessNet, е 32 332 068 евро. Водещ партньор е Егнатия Одос, Гърция, а от българска страна партньор е Агенция „Пътна инфраструктура“. Бюджетът му на територията на България е 14 952 358 евро.

По проекта са изпълнени неотложни възстановителни строително-монтажни работи на 29,5 км от път II-55 Голямата звезда – Младиново – Свиленград – от км 157+800 до км 187+300. Строителните дейности са извършени в периода януари 2007 г. – август 2009 г. Пътната настилка е била деформирана, което е създавало предпоставки за възникване на тежки пътно-транспортни произшествия. При направената спешна рехабилитация са възстановени транспортно-експлоатационните характеристики на републиканския път, нарушени вследствие на неблагоприятните климатични условия.

С рехабилитацията на пътя е подновена асфалтобетоновата настилка, отводнителната система на пътя, сигнализацията и маркировката. В резултат на това са се повишили комфортът и безопасността на движението.

Освен това по проекта Агенция “Пътна инфраструктура” подготвя и рехабилитацията на 14 км от път II-86 Чепеларе – Соколовци – от км 80+200 до км 94+240. Предвижда се строителните работи да започнат през пролетта на следващата година.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: