Stroiteli.bg
Търсене
Инвеститори търсят терени за нов тип масови жилища в София 20 години метро в София. Докъде стигна третият лъч? BASF стартира своя глобален проект с експерименти за ученически лаборатории Kids’ Lab МРРБ осигурява над 4.1 млн. лв. за общи устройствени планове на общините през 2018 г. Над 41 млн. лв. за ремонт на ул. „Граф Игнатиев“, т. нар. „Златна София“ и други знакови места в София преглед на всички новини
10 + добри причини да изберете покрив TONDACH®PANDOMO - възможности за индивидуални архитектурни решенияАрхитектурните профили - модерният начин да променим дома си Решения за врати за общи и подземни гаражи от ХьорманКогато е много студено и отоплението стачкува преглед на всички статии
Оргахим АД с нови решения в строителния сегмент – DEKO di marmo и DEKO FloorХьорман България празнува своя 10 годишен юбилейВ ерата на ефективната комуникация и дигитализирания маркетингВебер Профи Депа - модерни и ефективни решения за специфични проблеми в строителствотоФолксваген Лекотоварни с ръст в продажбите преглед на всички интервюта


 RSS ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


Становище на БАИС за изменение и допълнение на Наредбата за енергийна ефективност

Становище на БАИС за изменение и допълнение на Наредбата за енергийна ефективност


18:32 ч., 22.07.2017 г.
BAIS

Българска асоциация за изолации в строителство (БАИС) се включи в обществено обсъждане на Проект на МРРБ за изменение и допълнение на Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради, като внесе детайлно разработено становище по проекта, изготвено от секция „Топлоизолации“ към Асоциацията.

БАИС настоява измененията на текстовете в Наредба №7 да са ясни, точни, добре формулирани и да са в съответствие с целите на Наредбата. В тази връзка са отправени предложения за промени във формулировката. (Вижте приложеното становище.)

БАИС счита, че когато се цитират стандарти, текстовете в Наредбата трябва да съответстват на цитираните стандарти, за да могат да се прилагат коректно.

Редно е да се направи ясно разграничение между стандартите, на които Наредбата се позовава и тези, които не цитира пряко, а са дефинирани като стандарти от приложното поле на Наредбата.
Освен това, когато Наредба се позовава на стандарти е необходимо, съгласно изискванията на „Закона за националната стандартизация”, тези стандарти да са преведени на български език. Противното е нарушение на горецитирания закон.

БАИС счита, че не е редно национален подзаконов акт, какъвто е Наредба №7, да определя съдържанието и да поставя изисквания към декларации за експлоатационни показатели на продукти произвеждани по хармонизирани европейски стандарти (със съответните им национални приложения), които се пускат на пазара по ред, установен с европейски регламент, в случая Регламент 305/2011. Националните изисквания се формулират в национални приложения към хармонизираните стандарти и имат задължителен характер. Правният им статут е установен на законово ниво и не се нуждае от потвърждаване с подзаконови нормативни актове. За строителните продукти, които не са обхванати от съществуващите хармонизирани стандарти и за които не са издавани европейски технически оценки, се съставят декларации за характеристиките съгласно Наредба № РД-02-20-1.

БАИС предлага премахване на проектната част „Енергийна ефективност” и интегриране на мерките за енергийна ефективност при нови и съществуващи сгради в съответните части на инвестиционния проект:
– Архитектура и конструкции;
– Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура;
– Устройство на прилежащия към обекта терен;
– Технология на изпълнение;
– Пожарна безопасност;
Както и изготвяне на независима оценка на енергийната ефективност на инвестиционните проекти на нови сгради и при реконструкция, основен ремонт и основно обновяване на съществуващи сгради.

БАИС дефинира нов подход към структурата и съдържанието на Наредба № 7 за постигане на резултати в областта на енергийната ефективност на сградите, включително и успешното изпълнение на националните програми и планове в тази област:
1. Създаване на отделни части в Наредбата съответно за сградната обвивка (за архитектурно-строителната част) и за сградните инсталации.
2. Професионално ангажиране на проектантите по различните части на инвестиционния процес за постигането на нормативно определените нива на енергийна ефективност на сградите в съответствие с тяхната компетентност и правоспособност.
3. Дефиниране на ясни права и отговорности на всички участници в инвестиционното проектиране, с което да се гарантира постигането на национално значимите цели, които преследва Наредба № 7.

Енергийната ефективност е постижима единствено чрез интегрирано проектиране (включващо и технология на изпълнение), обвързано с изпълнението и контрола върху качеството на строително-монтажните работи. Нормативните документи в тази област трябва да се изготвят в условия на максимална прозрачност с участието на доказани експерти с независимо мислене от академичните среди, администрацията и от различните сфери на бизнеса: проектиране, производство на строителни материали, изпълнение, упражняване на строителен надзор.

БЮЛЕТИН ДОБАВЕТЕ ФИРМА РЕКЛАМА КОНТАКТИ Copyright