Stroiteli.bg
Търсене
Защо продават гара „Пионер”? Недостиг на общински жилища в Русе 50 фирми ще изпълняват проекти за енергийна ефективност на обща стойност 195 млн. лв. WWF: Парламентът дава зелена светлина за окончателното бетониране на Черноморието Откриват новия участък от бул. "Брюксел" към Летище София преглед на всички новини
PANDOMO - възможности за индивидуални архитектурни решенияАрхитектурните профили - модерният начин да променим дома си Решения за врати за общи и подземни гаражи от ХьорманКогато е много студено и отоплението стачкува AquaDrain® HB – дренажът за отводняване на площи с високо натоварване преглед на всички статии
Оргахим АД с нови решения в строителния сегмент – DEKO di marmo и DEKO FloorХьорман България празнува своя 10 годишен юбилейВ ерата на ефективната комуникация и дигитализирания маркетингВебер Профи Депа - модерни и ефективни решения за специфични проблеми в строителствотоФолксваген Лекотоварни с ръст в продажбите преглед на всички интервюта


ТЪРГ

Документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (774875)

Възложител:Община Исперих
Получен на:02-03-2017
Преписка:

 00864-2017-0004

Процедура:Договаряне
Име:Упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажни работи по проект "Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух" гр. Исперих "
Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е упражняване на авторски надзор по време на строителството и в съответствие с чл.162 от Закона за устройство на територията, при извършване на СМР поо проект„Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух”, гр. Исперих”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №ДБФП №BG16RFOP001-3.002-0018-C01 от 09.12.2016 г. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.,Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, по проектно предложение:"Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперих" .

Документация за участие може да се получи до:02-04-2017
БЮЛЕТИН ДОБАВЕТЕ ФИРМА РЕКЛАМА КОНТАКТИ Copyright