Stroiteli.bg
Търсене
Звено в МРРБ консултира строителите за изискванията към продуктите Инвеститори търсят терени за нов тип масови жилища в София 20 години метро в София. Докъде стигна третият лъч? BASF стартира своя глобален проект с експерименти за ученически лаборатории Kids’ Lab МРРБ осигурява над 4.1 млн. лв. за общи устройствени планове на общините през 2018 г. преглед на всички новини
10 + добри причини да изберете покрив TONDACH®PANDOMO - възможности за индивидуални архитектурни решенияАрхитектурните профили - модерният начин да променим дома си Решения за врати за общи и подземни гаражи от ХьорманКогато е много студено и отоплението стачкува преглед на всички статии
Оргахим АД с нови решения в строителния сегмент – DEKO di marmo и DEKO FloorХьорман България празнува своя 10 годишен юбилейВ ерата на ефективната комуникация и дигитализирания маркетингВебер Профи Депа - модерни и ефективни решения за специфични проблеми в строителствотоФолксваген Лекотоварни с ръст в продажбите преглед на всички интервюта


ТЪРГ

Документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (760708)

Възложител:Община Перник
Получен на:02-12-2016
Преписка:

00589-2016-0052

Процедура:Договаряне
Име:„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обектите по проект „Подобряване на градска среда в град Перник“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – обект „Благоустрояване на кв.Тева“; Обособена позиция № 2 - обект „Парк на предизвикателствата в местност Войниковец“; Обособена позиция № 3 - обект „Мост над река Струма при ул. Струма““.
Описание:

Възложител на тази обществена поръчка е Община Перник, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник" чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустрояване на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковец"; 3."Мост над река Струма при ул. Струма“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор за БФП № BG16RFOP001-1.018-0002-СО1 изпълняван от Община Перник по Оперативна програма „региони в растеж“ 2014-2020 г. Авторският надзор по проекта ще бъде осъществен по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работния инвестиционен проект, както и да дава указания по време на изпълнението. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект, съгласно чл. 162 от ЗУТ.

Документация за участие може да се получи до:02-01-2017
БЮЛЕТИН ДОБАВЕТЕ ФИРМА РЕКЛАМА КОНТАКТИ Copyright